WELKOM

WELKOM

Ik ben Roger Brakelé, pianodocent en psycholoog.

De persoonlijke ontwikkeling van mensen staat centraal in mijn leven. Dit bereik ik met pianoles en coaching.

Pianoles geef ik zo’n 25 jaar met veel passie, vanaf dat ik ben afgestudeerd aan het conservatorium (1993).

Mijn fascinatie voor het gedrag en gedragsontwikkeling van mensen heeft ertoe geleid dat ik psychologie ben gaan studeren. Na de Master Ontwikkelingspsychologie (2013) ben ik mensen gaan begeleiden met hun persoonlijke ontwikkeling.

Als ik Pianoles geef dan heeft het musiceren een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Als ik Coach dan werk ik aan het opheffen van blokkades die de persoonlijke ontwikkeling in de weg staan.

Bij PianoCoaching gebruik ik het piano spelen of pianoles om mentale processen te bespreken die in het dagelijks leven een belangrijke rol spelen. Hierdoor ontstaat er een beter bewustzijn en kunnen blokkades worden opgeheven, waardoor de persoonlijke ontwikkeling positief wordt beïnvloed.

Verder op mijn website kun je lezen hoe ik Pianoles geef en Coach.