Hoogbegaafdheid en pianoles

Als je hoogbegaafd bent, dan heb je geen behoefte aan meer lesstof. Je wilt les hebben die past bij jou als persoon. Daarom kijk ik zorgvuldig naar je mogelijkheden, wensen en beperkingen. Ik werk op een manier die past bij jou, zodat jij met plezier en met een tempo waarbij jij je prettig voelt je optimaal ontwikkelen kan.

Traditionele pianodocenten leiden volgens een pianoleerplan de leerling op. Deze manier van lesgeven is voor een hoogbegaafde leerling niet toereikend. Het is saai omdat je veel te veel moet doen wat beneden jouw denkniveau ligt. Dit werkt demotiverend.

Ik kijk naar je manier van denken, je bewustzijn. Je gaat bij mij dus niet stap voor stap door de lesstof heen. Ik rijk jou concepten aan die jij vervolgens gebruikt om veel informatie te overzien. Hoe goed jij deze concepten begrijpt bepaalt hoe gemakkelijk je dit hele domein aan lesstof kunt overzien. Daarbij werk ik volgens het Vigotski model. Deze stelt, vertaald naar de lespraktijk, dat je als leerling zelf ontdekt en dat ik als docent alleen dat aanvult dat je nodig hebt om je taak te volbrengen. Vaak lijkt mijn inbreng erg weinig. Dat komt omdat je precies datgene krijgt aangereikt dat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen.

Omdat je in je dagelijks leven weinig uitdagingen tegenkomt is het vaak moeilijk om echte uitdagingen aan te gaan. Je kunt het zo zien: De meeste dingen gaan vanzelf. Als je iets moet doen of leren dat niet vanzelf gaat, dan voelt dat alsof je tegen een muur loopt. Je raakt gefrustreerd en je gaan de uitdaging niet aan met de gedachte: “Ik kan dat niet”. Bij mij leer je leren in een veilige omgeving, zodat je met je capaciteiten de ontwikkeling krijgt die je verdient. Hierdoor zul je minder snel tegen “de muur” aanlopen.

Hoe begaafd je ook bent: Om piano te leren spelen zul je veel uren moeten investeren om je vaardigheden te ontwikkelen.