Autisme en hoogbegaafdheid

Heb je autisme of ben je hoogbegaafd dan krijg je begeleiding die zowel is aangepast aan je specifieke mogelijkheden als ook aan je mogelijke beperkingen. Zo wordt er dus meer aandacht besteed aan die dingen die voor jou moeilijker zijn. Dit gebeurt uiteraard op jouw eigen tempo. Zo kun je met veel plezier leren pianospelen in een optimaal tempo, waarbij ook nog eens je eventuele beperkingen positief kunnen veranderen.

Autisme en pianoles
Pianospelen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Bij mensen met autisme werkt dit therapeutisch. Behalve dat je goed piano leert spelen heeft mijn therapeutische werkwijze een positieve invloed op de empatische ontwikkeling bij mensen met autisme. Hierdoor zal je als je autisme hebt op termijn beter kunnen omgaan met emoties en sociale situaties.

Tijdens mijn master ontwikkelingspsychologie heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van pianospelen op autisme. De conclusie was dat pianospelen een therapeutisch effect heeft bij mensen met autisme.

Hoogbegaafdheid en pianoles
Als je hoogbegaafd bent, dan heb je geen behoefte aan meer lesstof. Je wilt les hebben die past bij jou als persoon. Daarom kijk ik zorgvuldig naar je mogelijkheden, wensen en beperkingen. Vervolgens werk ik op een manier die past bij jou, zodat jij met plezier en met een tempo waarbij jij je prettig voelt je optimaal ontwikkelen kan.